Hjem

Arena for kvalitet i fagopplæringen 2018

NB! Ny dato!

Tid: Onsdag 28. november kl. 10.00 til torsdag 29. november. 13.00
Sted: Hamarhallen, Scandic Hotel Hamar 

Arena for kvalitet er en nasjonal konferanse for alle som er involvert i fag- og yrkesopplæring i Norge. Konferansen skal være en arena for dialog og erfaringsutveksling med utgangspunkt i kvalitetsutvikling. Det er mange forhold som kan påvirke kvaliteten i fagopplæringen og konferansene har fokus på ett eller flere kvalitetsområder. I denne konferansen tar vi for oss temaet «instruktør- og lærerkompetanse».  Programkomiteen arbeider med et spennende program.

Programkomiteen består av representanter fra Utdanningsdirektoratet, Fylkeskommunen i Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Representant for yrkesopplæringsnemnda i Hedmark, opplæringskontor og skole i Hedmark. Send dine innspill til post@udir.no 


Ønsker du å bli satt opp på vår epost-liste? Kontakt vår tekniske arrangør, fagopplaering@ccnorway.no