Hjem

Arena for kvalitet i fagopplæringen

Presentasjoner fra foredragene er tilgjengelige under Program 2015.

Grieghallen, Bergen

24.-25.november 2015

Samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Plenumsforedragene som ble tatt opp på video under konferansen vil bli publisert på dette nettstedet – link vil bli lagt ut så snart det er klart.
Presentasjoner fra parallellsesjoner vil bli lagt ut fortløpende under fanen Program 2015 og den enkelte sesjon.

Ønsker du å bli satt opp på vår epost-liste eller har andre praktiske spørsmål? Kontakt vår tekniske arrangør, fagopplaering2015@ccnorway.no