Foredragsholdere

Kulturminister
Thorhild Widvey
Foto: Ilja C. Hendel

Foto: Ilja C. Hendel

Kulturminister Thorhild Widvey (H) har vært kulturminister i Erna Solbergs regjering siden 2013. I 2004-2005 var hun olje- og energiminister. Tidligere har hun vært statssekretær i Utenriksdepartementet og i Fiskeridepartementet. I perioden 1989-1997 representerte hun Høyre på Stortinget for Rogaland. Widvey har i tillegg bred erfaring som styremedlem/styreleder for en lang rekke private og børsnoterte selskaper.

Kulturminister Widveys tale
Statssekretær
Tone Skogen
tone-skogen---1
Tone Skogen (H) har siden august 2015 vært statssekretær i Utenriksdepartementet på bistandsfeltet. Hun kommer fra stillingen som konstituert ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, hvor Skogen har hatt flere ulike stillinger. Skogen var også statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet 2004-2005, i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Hun er utdannet siviløkonom fra USA med fordypningsemne fra Frankrike. Skogen har ververfaring fra Ruter A/S, Oslo Universitetssykehus, Vinmonopolet, og Akershus fylkesting og fylkesutvalg.

Statssekretær Skogens tale
Lars Amréus
Amreus
Lars Amréus (f. 1964) är sedan 2012 riksantikvarie och chef för Riksantikvarieämbetet. År 2006-2012 var han överintendent och chef för Statens historiska museer. Han har tidigare tjänstgjort vid Kulturdepartementet, där han bland annat arbetade med internationella kulturarvsfrågor. Lars Amréus har medverkat i en lång rad statliga utredningar och har tidigare bland annat varit ordförande i Riksförbundet Sveriges museer samt ledamot i European Museum Academy. År 2009 utsågs han till Årets Myndighetschef i Sverige. Lars har en bakgrund som arkeolog, utbildad vid Uppsala universitet, och har under flera år varit verksam som fältarkeolog vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.
Greger Bergvall
Geir_Bergvall
Bibliotekarie på Kungliga biblioteket sen 2002, Enheten för Handskrifter, Kartor och Bilder.
Ansvarar för de äldre kartsamlingarna och arbetar sedan 2011 även med att söka efter och återbörda stulna böcker till biblioteket.

Greger Bergvalls presentasjon
Irina Bokova
irina_bokova
Irina Bokova, born on 12 July 1952 in Sofia (Bulgaria) has been the Director-General of UNESCO since 2009, and was successfully reelected for a second term in 2013. She is the first woman and the first Eastern European to lead the Organization. As Director-General of UNESCO, Irina Bokova is actively engaged in international efforts to advance gender equality, quality education for all, and combat terrorist financing by preventing the illicit traffic of cultural goods.

Irina Bokova was in June 2014 nominated by the Bulgarian government as a candidate for the next United Nations Secretary-General selection in 2016.
Françoise Bortolotti
francoise_bortolotti
Françoise Bortolotti began as a police officer in the French Ministry of Interior in 1993. After working in different departments of the Ministry, where she was in charge of issues related to international police cooperation, she spent 2,5 years in the police unit of the French embassy in Berlin and was seconded to INTERPOL “works of art” unit in September 2013

Françoise Bortolotti's presentation
Neil Brodie
Neil_Brodie

Neil Brodie graduated from the University of Liverpool with a PhD Archaeology in 1991 and has held positions at the British School at Athens, the McDonald Institute for Archaeological Research at the University of Cambridge, where he was Research Director of the Illicit Antiquities Research Centre, and Stanford University’s Archaeology Center. Since February 2012 he has been Senior Research Fellow at the Scottish Centre for Crime and Justice Research, at the University of Glasgow, where he is researching the criminology and economics of the antiquities market as part of the ERC-funded Trafficking Culture project. He has published widely on issues concerning the antiquities market, and was co-author (with Jennifer Doole and Peter Watson) of the report Stealing History commissioned by the Museums Association and ICOM-UK to advise upon the illicit trade in cultural material. He also co-edited Archaeology, Cultural Heritage, and the Antiquities Trade (2006, with Morag M. Kersel, Christina Luke and Kathryn Walker Tubb), Illicit Antiquities: The Theft of Culture and the Extinction of Archaeology (2002, with Kathryn Walker Tubb), and Trade in Illicit Antiquities: The Destruction of the World's Archaeological Heritage (2001, with Jennifer Doole and Colin Renfrew). He has worked on archaeological projects in the United Kingdom, Greece and Jordan, and continues to work in Greece.
Dima Chahin
diima_chain

Dima Chahin is an architect, with a master’s degree in restoration of historical buildings and preservation of archaeological and natural urban regions, from University of Damascus and the Ecole de Chaillot, Paris.
She has worked for more than ten years as a supervisor architect in the Directorate General of Antiquities and Museums, Syria.
Dima Chain works now at the Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU), as an advisor architect in the project “fighting the looting of Syria’s cultural heritage”.

Dima Chahin's presentation
Linda Ervik
Linda_Ervik

Linda Ervik, uteksaminert fra Politihøgskolen i 1997. Har arbeidet ved ulike avdelinger ved Hordaland politidistrikt. Har ti års erfaring fra Avdeling for organisert kriminalitet ved Bergen sentrum politistasjon, hvorav de siste årene som leder for politiets spesialgruppe mot menneskehandel «EXIT». Ervik er for tiden Nordisk politi- og toll-liaisonoffiser, og har Bulgaria og Romania som sitt arbeidsområde. Bosatt i Sofia.

Linda Erviks presentasjon
Geir Petter Gjefsen
Geir_Petter_Gjeffsen
Geir Petter Gjefsen er 40 år gammel. Han er utdannet på Politihøgskolen, hvor han ble uteksaminert i 1999. Han har bred erfaring fra politiet, med operativ tjeneste, etterforskning og analyse fra flere enheter både i Follo og Oslo. Det siste stedet han jobbet i politiet var på Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, hvor han jobbet som politioverbetjent / analytiker.

I august 2012 begynte han som sikkerhetsrådgiver på Forbrukertrygghetsteamet i FINN.no. I oktober 2013 tok han over som leder for teamet, og den stillingen innehar han fortsatt i dag. Han ble også personvernansvarlig i FINN.no i desember 2014.
Forbrukertrygghetsteamet i FINN.no har ansvar for kontroll av annonser, kontroll og meldinger som blir sendt vedrørende annonsene og alle sakene vedrørende brukernes trygghet på FINN.no.

Geir Petter Gjefsens presentasjon
Tone Hansen
Tone
Tone Hansen er direktør for Henie Onstad Kunstsenter (HOK) siden august 2011.
Hun har kuratert flere store separat og gruppeutstillinger med internasjonale og norske kunstnere, samt organisert seminarer, arrangementer og publikasjoner.
Hansen er forfatter av Hvordan tenke museum i dag? (2008, Torpedo Press) har og redigert flere antologier som Frihetens skygge: Samtidskunsten og det pedagogiske paradoks / Phantom of Liberty: Contemporary Art and the Pedagogical Paradox (2014, Sternberg / Orpheus); Vi lever på en stjerne (2014, Sternberg Press); Modernitet i Nord-Europa - 1917-1931: Elektromagnetisk (2013, Hatje Cantz); Entering a Site of Production (2012); (Re) Staging the Art Museum (2011, Revolver), og er aktuell med antologien Looters, Smugglers and Collectors: Provenance Research and the Market, (2015, Walther Koenig) samt utstillingen På sporet av Matisse ved HOK.

Tone Hansens presentasjon
Roger JøsevoldRoger_JøsevoldRoger Jøsevold har vært ansatt ved Nasjonalbiblioteket siden 2004. Før det har han siden slutten av 1980-tallet jobbet i statlige og private virksomhet med oppgaver i tilknytning til utviklings- og omstillingsprosesser.
Lars Korsell
Korsell
Lars Korsell, jur.dr är enhetschef och forskare vid Brottsförebyggande rådet i Stockholm. Hans inriktning är ekonomisk och organiserad brottslighet samt kulturarvsbrott. Han har varit ansvarig för flera rapporter om kulturarvsbrott, bland annat Cultural Heritage Crime - The Nordic Dimension, Brott under ytan, Brottsplats kyrkan och Kulturarvsbrott.

Lars Korsells presentasjon
Juha Maaperä
Maaperä
Juha Maaperä är jurist vid Museiverket i Finland. Han arbetar med frågor som gäller skydd av kulturmiljön. Hans huvudriktning på rådgivningen gäller framförallt fornminnen, byggnadsskydd och markanvändning. Tidigare har han arbetat som advokat specialiserad på miljöjuridik.
Juha Maaperäs presentasjon
Hilde Madsø Jacobsen
Hilde Madsø Jacobsen
Hilde Madsø Jacobsen er prosjektleder for etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO. Hun har tidligere jobbet med flere utredninger og prosjekter i kulturminnefeltet både som ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus og som selvstendig næringsdrivende i firmaet Albatrass DA. Hilde var prosjektleder for rapporten "Å jobbe med kulturminner" som skal presenteres på konferansen.

Hilde Madsø Jacobsens presentasjon
María José Miñana
M.Minana
María José Miñana has been involved in UNESCO’s program in the field of the fight against the illicit trafficking in cultural property since 2010, where she is in charge of capacity-building and outreach activities, as well as of the development of partnerships and fund-raising. She studied Translation and Interpreting at the Pompeu Fabra University (Barcelona, Spain) and earned her Master’s degree in Art History at the University of Barcelona. She also holds a Masters in Cultural Studies from the University of Edinburgh.
María José Miñana's presentation
Vibeke Mohr
Vibeke Mohr
Vibeke Mohr har siden september 2015 vært fungerende direktør i Norsk kulturråd. Hun har fra 2011 vært avdelingsdirektør for både kunst- og kulturavdelingen i Kulturrådet.

Mohr var prosjektleder for Telemarkskanalens 100-årsjubileum 1990-92, prosjektleder for Ibsensatsing i Skien kommune 1992-95, direktør ved Telemark museum fra 1995 til 2006 og direktør ved Oslo museum fra 2006 til 2011.

Hun har hatt/har en rekke tillitsverv innen kultur og kulturminnevern, bl.a. Norsk skieventyr AS, Teater Ibsen, Fortidsminneforeningen og Norges Husflidslag.

Vibeke Mohr er nå medlem av den norske UNESCO-kommisjonen.
Edouard Planche
Portrait_EPlanche_juin11
Mr. Edouard Planche’s interests focus on the international legal protection of heritage and cultural objects’ preservation. In his position at UNESCO Mr. Planche is responsible for the programme dedicated to the fight against illicit traffic of cultural heritage and its restitution (implementation of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property). He also serves as Secretary of the Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation.
Christopher Prescott

prescott
Christopher Prescott is professor of archaeology and head-of-research at the Department of Archaeology, Conservation and history at the University of Oslo. Apart from research projects concerned with the late prehistoric periods (Late Neolithic to Early Iron Age) in Northern Europe and Italy, he has taught and researched theory, method and the history of archaeology. In the course of the last fifteen years he has become increasingly involved in issues concerning cultural heritage, focusing on sustainability, minorities, ethics, looting, and the illicit and unethical trade in archaeological materials, focusing on the responsibility and role of academics. This involvement was in part spurred by an interest in globalization and its impact on archaeology and heritage, the destruction of archaeological materials in the recent wars in Afghanistan, Iraq and Syria, as well as the Norwegian Schøyen case.

Christopher Prescott's presentation
Rubina Raja
Rubina_Raja

Rubina Raja er professor i klassisk arkæologi ved Aarhus Universitet og leder af Danmark Grundforskningsfonds Center of Excellence Centre for Urban Network Evolutions. Hun har publiceret bredt om Palmyra og grundlagde i slutningen af 2011 Palmyra Portræt Projektet, finansieret af Carlsbergfondet, som blev igangsat før borgenkrigen i Syrien brød ud. Rubina Rajas forskning fokuserer på antikkens visuelle og materielle kultur samt kulturarvsstudier, der er blevet relevante igennem hendes forskning i Mellemøsten. Hun leder et internationalt udgravningsprojekt i Jerash, Jordan i samarbejde med en tysk kollega og er redaktør på en række internationale serier, der beskæftiger sig med en række temaer indenfor antikken.

Rubina Rajas presentasjon
Frederik Rosén
Frederik_Rosén
Frederik Rosén is a senior researcher at the Danish Institute for International studies. He is the director the NATO Science for Peace and Security Project “Best Practices for Cultural Property Protection in NATO Led Military Operations”. He has published widely on international security, and his book Collateral Damage a Candid History of a Peculiar Form of Death will be available December 2015.

Frederik Rosén's speech
Finn Petter Øyen
finn_petter
Antikvitetshandler med egen forretning i 35 år. Medlem av Norges Kunst- og Antikvitetshandleres Forening (NKAF)
siden 1990 og tidligere formann av Foreningen. Initiativtager til norsk medlemskap i Confederation Internationale des Negociants en Oeuvres d'Art (CINOA)
Moderatorer og gruppeledere:
Carsten Paludan-Müller
Carsten_Paludan_Müller

Som administrerende direktør har Carsten Paludan-Müller det daglige lederansvaret for instituttets virksomhet.
Han har særlig fokus på instituttets rammevilkår og dets strategiske retning innen fag og forskning. Videre jobber han med å fremme NIKUs internasjonale engasjement og utvikle dets nettverk.
Paludan-Müller har gjennom en årrekke bidratt som ekspert i Europarådets arbeid med videreutvikling og oppfølgning av konvensjonene vedrørende kulturarv.
Han er korresponderende medlem av “Deutsches Archäeologisches Institut”, vitenskapelig rådgiver for CRIC, et prosjekt om kulturarv og konflikt finansiert av EU og koordinert av universitetet i Cambridge, medlem av styret for Institutt for Arkeologi, Kunst og Historie ved Universitetet i Oslo og medlem av styret for Miljøalliansen (miljøforskningsinstituttenes interesseorganisasjon).
Paludan-Müller har hatt lang karriere i Danmark som fylkesarkeolog, museumsleder og ekspedisjonssjef i Danmarks nasjonale kulturminneforvaltning. Han hadde et års British Council Scholarship ved universitetet i Cambridge før han i 1979 tok magistergrad i forhistorisk arkeologi ved Københavns Universitet.
Paludan-Müller, C. (2009) Europe – A constrained and fragmented space on the edge of the continental landmasses. Crossroad, battlefield and melting pot. In: Heritage and Beyond. pp. 83-92. Strasbourg, Council of Europe.
Espen Hernes
Espen_Hernes
Espen Hernes er fungerende avdelingsdirektør for Kulturavdelingen i Norsk kulturråd. Hernes har fra 2011 vært seksjonssjef for Museumsseksjonen, med oppgaver knyttet til utvikling, forvaltning og rådgiving. Seksjonen har blant annet ansvar for oppfølging av Kulturminnelovens §23 om utførsel av kulturminner, og oppgaver relatert til 1970-konvensjonen om ulovlig handel.

Hernes har vært en sentral statlig aktør i museumsutviklingen helt fra 1994 gjennom arbeidet i Norsk museumsutvikling og ABM-utvikling, ikke minst med museumsreformen som startet opp i 2002, med omfattende prosesser for konsolidering av sterkere fagmiljøer og etablering av mer profesjonelle museumsinstitusjoner. Hernes har tidligere arbeidet som teknisk konservator med arkeologisk samlinger ved Historisk Museum/Universitetets Oldsakssamling.

Hernes har en bred kontaktflate mot andre departementer og etater, spesielt gjelder dette Miljøverndepartementet og Riksantikvaren i saker relatert til kulturminnevernet, blant annet verdensarv og Haag-konvensjonen. Hernes var med i Kulturminneutvalget/NOU 2002:1 Fortid former framtid.