Publikasjoner

Publikasjoner som refereres i konferansen:

Kulturrådet.no: Bekjemp kulturminnekriminalitet – retningslinjer og anbefalinger (Warszawa 2011. Et felles polsk-norsk samarbeidsprosjekt om lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander)

DIIS Report,2014:22, 2014: Krig og kulturarv -opfylder Danmark Haager-konventionen af 1954? Frederik Rosén & Anne Østrup

Polisen.se: Kulturarvsbrott och konstförfalskning.En beskrivning av en brottslighet som berör alla.

Legal and Practical Measures Against Illicit Trafficking in Cultural Property, UNESCO Handbook, 2006
EN | FR | ES | AR | RU | CH

The Fight Against the Illicit of Cultural Objects and the 1970 Conventions: Past and Future; Information Kit (PDF); (Updated May 2015). EN FR

Securing Heritage of Religious Interest, Cultural Heritage Protection Handbook, Volume 6, UNESCO, 2012 EN FR

Culture & Development – Stop the Illicit Traffic of Cultural Property

Cultural Heritage Crime – the Nordic Dimension

Å JOBBE MED KULTURMINNER – En kartlegging av kompetansebehov blant ansatte innen kulturminnesektoren, toll – og politimyndigheter