Hjem

Høstmøte 2016 
27.-29. oktober på Scandic Fornebu

Norsk Cardiologisk Selskap har fra 2012 endret sin møtestruktur og det arrangeres nå kun to årlige møter; Vårmøtet og Høstmøtet. Kardiologisk vintermøte og Ekkomøtet (tidligere «Havna-møtet») arrangeres ikke lenger. I stedet arrangeres et større og bredere Kardiologisk høstmøte som vil dekke alle deler av det hjertemedisinske fagfelt.

Arbeidsgruppene i NCS har vært sentrale i utarbeidelsen av det faglige programmet. Et variert og spennende program er allerede på plass med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Møtet arrangeres med en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Møtet har også en egen forskningssesjon hvor stipendiater presenterer sine prosjekter. Alt dette sikrer at det blir mye for enhver smak og programmet vil være relevant for alle med interesse for kardiologi – uansett profesjon, uansett alder og uansett om man er i utdanningsløp eller er mer etablert i faget.

Med Vennlig Hilsen

Organisasjonskomitéen:

Håvard Dalen (leder)

Brage Amundsen

Jan Otto Beitnes

Bjørn Bendz

Christian Eek

Mette Estensen

Pål Tande

Rune Mo

NB: Nordic Cardiac Imaging Meeting 2016, 26.-27. oktober

De nordiske arbeidsgruppene i ekkokardiografi/hjerteimaging og Norsk Cardiologisk Selskap arrangerer den 4. utgaven av Nordic Cardiac Imaging (NCI) møtet i Oslo 26.-27. oktober på Scandic Hotel Fornebu.

Ledende eksperter fra Norden og Europa vil presentere og diskutere bruk av ulike billeddannende modaliteter ved vanlige kardiologiske problemstillinger. Programmet vil være relevant for kardiologer, radiologer, barneleger, thorakskirurger, anestesiologer, ekkoteknikere og annet helsepersonell med interesse for hjerteimaging.

Program og påmelding til NCI Meeting 2016 HER