Hjem

Høstmøtet i Norsk nevrokirurgisk forening

26.-27. oktober 2017

Norsk nevrokirurgisk forening arrangerer også i år sitt eget høstmøte.

Møtet vil bli avholdt ved Bjørvika Konferansesenter. Oslo S er nærmeste stasjon for tog/flytog fra Gardermoen.

Under årets møte blir det frie foredrag med norske nevrokirurger, samt et mini-symposie: Wilhelm Magnus-symposiet.

Årets emne for Wilhelm Magnus-symposiet er barnenevrokirurgi.

Inviterte gjesteforelesere; James T. Rutka, RS McLaughlin Professor and Chair Department of Surgery, University of Toronto, Editor-in-Chief,  Journal of Neurosurgery og Katrin Rabie, Sahlgrenska Universitetssjukehus Sverige.

Utstillingsområdet for industrien er lokalisert i direkte tilknytning til forelesningssalen. Alle pauser med servering og lunsj for deltagerne vil foregå i utstillingsområdet begge dagene.

Vi ser frem til å møte dere alle sammen på Bjørvika Konferansesenter.

På vegne av styret i Norsk nevrokirurgisk forening

Frode Kolstad – Ansvarlig høstmøtet 2017

Leder Norsk nevrokirurgisk forening

Nevrokirurgisk avdeling – RH

Oslo universitetssykehus HF