Hjem

Bra nok?                              

Perspektiver på kvalitet for barn under tre år i norske barnehager  

De to største forskningsprosjektene med fokus på barnehager i Norge: «Blikk for barn» (BfB) og «Gode barnehager for barn i Norge» (GoBaN), arrangerer forskningskonferanse om kvalitet i barnehagehverdagen for de yngste barna mandag 26. og tirsdag 27. oktober 2015.

På denne konferansen vil vi presentere og diskutere foreløpige resultater fra de to pågående forskningsprosjektene. Målgruppen er: Forskere og ansatte innen barnehagelærerutdanning, barnehageadministrasjon og politiske aktører innen barnehagesektoren.

Barnekunst_edited-1

Mandag 26. oktober 2015

Ulike perspektiver på kvalitet i barnehagen

Keynote speakers:

Professor Ivar Frønes, Universitetet i Oslo: Barndom, well-being og sosialisering

Professor Kathy Sylva, University of Oxford: Current quality issues in ECEC

Førsteamanuensis Elisabeth Bjørnestad og førstelektor Ellen Os, Høgskolen i Oslo og Akershus: Bra nok? En kartlegging av utviklings- og læringsmiljøet i barnehager for barn 0-3 år

Tirsdag 27.oktober 2015

Separate program «Blikk for barn» og «GoBaN» basert på de første resultatene fra prosjektene

Blikk for barn (BfB)Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)
Keynote speakers
Performance-kunstner Kurt Johannssen
Professor Leif Hernes (HiOA)
Keynote speaker
Professor Paul Leseman (Utrecht University):
Views of parents and staff on quality, well-being and curriculum in nine European countries
Presentasjoner av et utvalg foreløpige forskningsresultater fra delprosjekter knyttet til Blikk for Barn.Presentasjoner av et utvalg foreløpige forskningsresultater fra delprosjekter knyttet til GoBaN.

 

Konferanseavgiften er kr. 950 (inkluderer kaffe og lunsj begge dager, fingermat mandag ettermiddag).

Prosjektene er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Universitet i Stavanger og Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Prosjektene er finansiert med støtte fra Norges forskningsråd.

For mer informasjon om prosjektene se www.blikkforbarn.no og  www.goban.no
Konferansen holdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Blik for barnGoban-logo_02[1]