Hjem

Styret i Eldre legers forenings inviterer til høstmøte den 5. og 6. november 2017 på Soria Moria Hotell. 

Medlemmer og ledsagere inviteres herved til å delta på foreningens høstmøte på Soria Moria Hotell. 
Fra søndag kl. 13:00 er det åpent for registrering og det serveres kaffe/te og rundstykker. Møtet starter søndag kl. 14:00 og avsluttes mandag ca. kl. 1600.

Invitasjon høstmøte 2017 større