Hjem

Eldre legers forenings vårmøte den 9. – 11. juni 2017 på Scandic Lillehammer Hotel.

Vi ønsker å takke alle som deltok på ELF Vårmøte og ønsker medlemmene i ELF en riktig god sommer.

Foredragene finnes under fanen Foredrag og de som vi har fått lov til å publisere kan lastes ned.

 

Hage
Garden 1
Hagen