HTML tagger

For å legge til linker, bilder og lignende i Widgets må man bruke
generelle HTML-tagger.

Her er noen eksempler:

Uthevet tekst: <strong>Uthevet tekst</strong>
Hoved overskrift: <h1>Stor overskrift</h1> 
Mindre overskrift: <h4>Liten overskrift</h4>

Enkle eksempler

1. Sette inn link: 
<a href="http://www.url.com">Lenketekst</a>

(For mail bytter vi ut url med mailto:mail@post.com)

2. Sette inn bilde: 
<img src="http://www.url.com/bilde.jpg" />

Litt mer avansert

3. Sette bilde som lenke:

Dette fungerer på lik måte som å sette inn en link (1.) – men i stedet for en lenketekst legges bildetaggen inn (2.)

<a href="http://www.url.com"><img src="http://www.url.com/bilde.jpg" /></a>