Kursgodkjenning

Følgende foreninger og organisasjoner har godkjent konferansen:

NSF_logo
Konferansen er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 15 timer. (Jfr. kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie – info finner du på www.sykepleierforbundet.no)

Ergoterapeut

Norsk Ergoterapeutforbund godkjenner den 7. Nasjonale konferanse om hjerneslag som spesialistspesifikt kurs meritterende med 17 timer til ergoterapispesialist inne somatisk helse, eldres helse eller folkehelse.

Fysio

Konferansen er godkjent av Norsk Fysioterapeutforbund og kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Konferansen blir godkjent med 16 timer.

Delta logo

Konferansen  er godkjent av Delta som tellende i program for klinisk  fagstige for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15 timer.

Fagforbundet

Konferanse godkjennes som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 15  timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

Psykologforeningen

Konferansen godkjennes av Norsk psykologforening  som 16 timers vedlikeholds aktivitet.

radiografenes logo

Konferansen godkjennes av Norsk Radiografforbund og vil kunne gi uttelling i Norsk Radiografforbunds interne spesialistgodkjenningsordning som er under etablering.

nito svart

Konferansen er godkjent av NITO Bioingeniørfaglig institutt med 16 tellende timer i spesialistgodkjenning for bioingeniører.

Norges Farmaceutisk forbund

Norges Farmaceutiske Forening godkjenner konferansen og den kvalifiserer for hhv. 6 og 5,5 – totalt 11,5 FEVU-poeng.

 

norsk-logopedlag-logo

Norsk Logopedlag anbefaler konferansen.