Program

Torsdag 14. Februar  
08.00-08.50Registrering, kaffe og utstilling
08.50-09.00VelkommenStatssekretær Anne Grethe Erlandsen
Sesjon 1:
09.00-10.30
Profylakse: Diett, livsstil, diabetes, hypertensjon og lipider
Ordstyrere: Professor Serena Tonstad og leder for NSFs faggruppe for diabetessykepleiere Hege Solberg
Kosthold og risikoen for hjerneslagKlinisk ernæringsfysiolog Tine Sundfør
Røykavvenning for å forebygge hjerte- og karsykdomOverlege Eli Heggen
Diabetes, pre-diabetes og forebygging av hjerneslagProfessor Trond Jenssen
Blodtrykksreduksjon og forebygging av hjerneslag 2019Professor Sverre Kjeldsen
Moderne lipidterapi:
Statiner, Ezetimibe, PCSK-9 antagonister- Hvem, hva og
når?
Professor Serena Tonstad
Sesjon 2:
11.00-12.30
Atrieflimmer 1
Ordstyrere: Professor Dan Atar
og leder for NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, Gunhild Brørs
Perorale blodfortynnende legemidler i NorgeMedisinsk fagdirektør Steinar Madsen
Praktiske aspekter ved moderne antikoagulasjonsbehandling - en status 2019Professor Dan Atar
Bruk av DOAKs ved atrieflimmer - hvilken behandling er best for hvilke pasienter?Professor Arnljot Tveit
Hvordan, når og hvilket antidot er aktuelt ved behandling med DOAKs i 2019?Professor Per Morten Sandset
12.30-14.00Lunsj og utstilling
Sesjon 3:
14.00-16.00
Behandling av akutt hjerneinfarkt
Ordstyrere: Professor Lars Thomassen og Leder for NSFs faggruppe NSF SLAG, Marita Lysstad Bjerke
Hjerneslag i det prehospitale rom Maren Ranhoff Hov
Behandling av akutt hjerneinfarkt i 2019Professor Lars Thomassen
Rollen til slagsykepleier 2019Leder for NSFs
landsgruppe i slagsykepleie, Marita Lysstad Bjerke
Oppdatering om endovaskulær reperfusjons-behandling ved akutt hjerneinfarktOverlege Terje Nome
Komplikasjoner og utfordringer ved trombektomi Overlege Christian Lund
16.00-16.30Kaffe og utstilling
Sesjon 4:
16.30-1730
Aterosklerose, profylakse og kvinner
Ordstyrere: Professor Ellisiv B. Mathiesen og Leder av Norges Farmaceutiske Forening Rønnaug Eline Larsen
Aterosklerose: hva vet vi i 2019?Førsteamanuensis Mona Skjelland
Kvinner og hjerneslag - ulikheter og utfordringer
Professor Ellisiv B. Mathiesen
Oppdatering om platehemmere og hjerneslag profylakseFørsteamanuensis Ole Morten Rønning

 

Fredag 15. Februar  
Sesjon 5:
09.00-10.30
Atrieflimmer 2
Ordstyrere: Overlege Anne Hege
Aamodt og leder for NSFs faggruppe for nevrosykepleiere, Annbjørg Hausken
Atrieflimmer: sykepleiers rolle 2019Leder for landsgruppe av kardiologiske sykepleiere, Gunhild Brørs
Hvordan håndtere samtidig behov for antikoagulasjon og platehemming?Overlege Fadl Emula
Hva er kryptogene hjerneslag og hvordan bør de utredes?Overlege Anne Hege
Aamodt
Intervensjonskardiologi og forebygging av hjerneslag (LAAO, PFOO)Overlege Lars Aaberge
10.30-11.00Kaffe og utstilling
Sesjon 6:
11.00-12.00
Hemorragisk hjerneslag og
cerebral venetrombose
Ordstyrere: Professor Halvor Næss og Leder for lokalgruppe Oslo&Akershus for NSF’s Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS), Frederik Wennerström
Akutt behandling av intracerebral blødning Førsteamanuensis Jørgen G. Isaksen
Intrakraniell aneursymer og subaraknoidalblødning: diagnostikk og behandling Overlege Wilhelm Sorteberg
Cerebral venetrombose: diagnostikk og behandlingProfessor Halvor Næss
12.00-13.30Lunsj og utstilling
Sesjon 7:
13.30-15.00
Rehabilitering 1
Ordstyrere: Førsteamanuensis Frank Becker og Leder for NSFs faggruppe av sykepleiere i rehabilitering, Jannicke Brekklund
Nytt om intensitet av trening etter hjerneslagFørsteamanuensis Frank Becker
Balanse og mobilitetstrening etter hjerneslag Fysioterapeut Charlotta Hamre
Behandling av spastisitet etter hjerneslagOverlege Ottar Berg
Screening, undersøkelse og behandling av dysfagi etter hjerneslag.Logoped Maribeth Caya Rivelsrud
15.00-15.30Kaffe og utstilling
Sesjon 8
15.30-17.00
Rehabilitering 2
Ordstyrere: Overlege Hege Ihle-Hansen og Professor, ergoterapeut Unni Sveen
Angst og depresjon etter hjerneslag: screening og behandlingOverlege Hege Ihle-Hansen
Ergoterapeutens rolle etter hjerneslag 2019Professor, ergoterapeut Unni Sveen
Språkrehabilitering etter hjerneslag: en oppdateringLogoped Monica Norvik
Pakkeforløp hjerneslag fase 2 Avdelingsdirektør Morten Græsli og seniorrådgiver Liv Hege Kateraas, Helsedirektoratet