Hjem

Kjære kolleger,

Jeg har gleden av å ønske dere velkommen til den 5. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen på Oslo kongressenter, 13. – 14. februar 2020. Hold av datoen.

Med vennlig hilsen

David Russell MD, PhD, FESO, FRCPE

Overlege og professor i cerebrovaskulær medisin