Hjem

Kjære kolleger,

Jeg har gleden av å ønske dere velkommen til den 4. nasjonale konferanse om hjertet og hjernen.

Hjertet og hjernen er uløselig knyttet til hverandre og deler mange risikofaktorer for sykdom. Minst 25 % av alle hjerneinfarkter er forårsaket av embolier (blodpropper) fra hjertet, oftest på grunn av atrieflimmer. Mange hjerneinfarkter med uavklart årsak (“kryptogen etiologi”) skyldes trolig også atrieflimmer eller annen hjertesykdom. Motsatt kan hjerneslag påvirke og utløse alvorlige arytmier.

Det kommer stadig nye undersøkelses- og behandlingsmetoder innen fagfeltet, og det er derfor på tide at vi igjen kommer sammen for å lære av hverandre.

Jeg håper konferansen blir en god arena for å samle sentrale faggrupper til felles oppdatering, diskusjon og sosial interaksjon.

Velkommen!

Med vennlig hilsen

David Russell MD, PhD, FESO, FRCPE

Overlege og professor i cerebrovaskulær medisin