Hjem

 Bergen-Harbour-at-sunset 900x


Vi ser frem til å ønske velkommen til Emnekurs i lungemedisin i Bergen.

Kjære kollega!
NFA`s referansegruppe for astma og kols og Lunger i praksis har gleden av å invitere leger og medarbeidere til Emnekurs i lungemedisin.
Vår målsetting er på en interaktiv måte å bidra til økt kunnskap for leger og medarbeidere innen lungemedisin innen faget allmennmedisin.

Hele legekontoret er velkommen! Vi tilbyr egne sesjoner for hjelpepersonellet!

Godkjent som emnekurs i lungemedisin med 16 timer.
Tid; 08 – 10 mars 2018

Innhold på kurset:
      Spirometri workshop med kasuistikker.    
       Diagnose og behandling av astma og kols.
       Oppfølging av lungesykdommer
       Røykavvenning
       Lungemedisin for hjelpepersonell (eget kurs).

Sted: Grand Terminus Hotel, Bergen
Påmelding : Vennligst se fanen over for Påmelding og informasjon.

Eventuelle spørsmål om kurset kan rettes til kursleder Anders Østrem på e-post: anders.ostrem@outlook.com

Vennlig hilsen

Geir E. Sjaastad                                                           Anders Østrem
NFA`s ref.gruppe for astma og KOLS             Lunger i Praksis