Hjem

Høstmøte 2017 
26.-28. oktober på Scandic Fornebu

Norsk Cardiologisk Selskap har fra 2012 endret sin møtestruktur og det arrangeres nå kun to årlige møter; Vårmøtet og Høstmøtet. Kardiologisk vintermøte og Ekkomøtet (tidligere «Havna-møtet») arrangeres ikke lenger. I stedet arrangeres et større og bredere Kardiologisk høstmøte som vil dekke alle deler av det hjertemedisinske fagfelt.

Arbeidsgruppene i NCS har vært sentrale i utarbeidelsen av det faglige programmet. Et variert og spennende program er allerede på plass med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Møtet arrangeres med en blanding av plenumssesjoner og parallelle sesjoner. Møtet har også en egen forskningssesjon hvor stipendiater presenterer sine prosjekter. Alt dette sikrer at det blir mye for enhver smak og programmet vil være relevant for alle med interesse for kardiologi – uansett profesjon, uansett alder og uansett om man er i utdanningsløp eller er mer etablert i faget.

Med Vennlig Hilsen

Organisasjonskomitéen:

Håvard Dalen (leder)

Bjørn Bendz

Christian Hesbø Eek

Mette Estensen

Espen Holte

Alf Inge Larsen

Rune Mo

Ole Rossvoll