Program

Programoversikt Kardiologisk Høstmøte 2017

Som tidligere legges det opp til et omfattende faglig program som vil ha til hensikt å dekke de mest aktuelle feltene innen kardiologien. Organisasjonskomiteen har som hovedmålsetning å lage et program som fenger flertallet av norske kardiologer.

Programmet kan lastes ned her 

TORSDAG 26. oktober
SESJON 1: PLENUM
Organisering av norsk invasiv virksomhet i det 21. århundre.

Møteledere:
C. Eek, Oslo, R Wiseth, Trondheim.
Bør vi desentralisere invasiv virksomhet?
1030Pro: B Haug, Sandnessjøen
1050Contra: T Trovik, Tromsø
1110Erfaring fra oppstart av et nytt senter.
L Aaberge, Oslo
1125Paneldiskusjon
1200Lunsj
SESJON 2: PLENUM
Forebygging og rehabilitering

Møteledere:
AI Larsen, Stavanger, KH Bønaa, Oslo
1300På hvilket aldersnivå bør man vite lipidverdiene sine?
E Vesterbekkmo, Trondheim
1320PCSK9-hemmere – Status og framtid i Norge!
S Madsen, Oslo
1345
Hjertetrening og koronarsykdom– evidensgrunnlag og kostnad-nytte.
KH Bønaa, Trondheim
1410

Hjertetrening og koronarsykdom – livskvalitet er viktigst!
J Grimsmo, Oslo
1430Pause
Sesjon 3A: EKKO
Klaffesykdom

Møteleder:
A Rossebø, Oslo
Sesjon 3B: Guch
Medfødt hjertesykdom

Møteleder:
M Estensen, Oslo, E Leirgul, Bergen
1500PISA: the good the bad and the ugly!
E Holte, Trondheim
Utredning og behandling av arytmi hos GUCH.
E Kongsgård, OUS
1525Trikuspidalklaffen - tar vi den på alvor?
B Grenne, Trondheim
Ventrikkelfunksjon hos Fontan - Mulighet for resynkroniserende behandling?
A Røssner, Tromsø
1550Nye ekkokardiografiske metoder – har de en plass i klinikken?
S Urheim, Bergen
Ebsteins anomali - Resultater etter kirurgi.
S Birkeland, Oslo

1610Pitfalls ved klaffevurderinger?
JO Beitnes, Oslo
1630Pause
1730ARBEIDSGRUPPENES ÅPNE ÅRSMØTER, 2 etasje.
FREDAG 27. oktober
SESJON 4: FORSKNING 1
English language for PhD candidate session
Møteledere:
AI Larsen, Stavanger, C Davidsen, Bergen
08308 oral abstracts presentations (competition)
0930Patofysiologiske aspekter ved dilatert aorta og bikuspid aortaklaff,
N Holmark Andersen, Aarhus
1000Pause
SESJON 5: PLENUM-KASUISTIKKER
Kasuistikksesjon

Møteledere:
H Dalen, Trondheim, D Johansen, Tromsø
1045Utvalgte kasuistikkpresentasjoner
1200Lunsj
SESJON 6A: INVASIV

Møteleder: C Eek, Oslo
SESJON 6B: ARYTMI

Møteleder: O Rossvoll
1300Intervensjon ved hovedstammestenose.
A Opdahl, Oslo
Den gamle pasient med uavklart syncope, pacemaker eller ILR?
T Steen, Oslo
1320STEMI og flerkarsykdom, hva har vi av evidens i dag?
K Lunde, Oslo
Risikovurdering ved dilatert cardiomyopati. Hvem har nytte av ICD?
L Køber, København
1345Hvem skal diskuteres på hjertemøtet?
Alle med trekarsykdom, proksimal LAD- eller hovestammestenose bør tas av bordet for diskusjon?
Aurikkellukking - status i Norden. Er nordmenn sinker?
JE Nielsen-Kudsk, Århus
Pro: R Haaverstad, BergenReduserer atrieflimmerablasjon sjansen for slag og død?
A Englund, Stockholm
Contra: Ø Bleie, Bergen
1430Pause
SESJON 7: FORSKNING I FOKUS 2

Møteledere:
AI Larsen, Stavanger, G Gulati, Oslo
1515Diagnostikk og behandling av dilatert aorta og bikuspid aortaklaff.
N Holmark Andersen, Aarhus
1545Prisutdeling beste abstract
1550Invasiv behandling av koronarsykdom siste 50 år.
R Wiseth, Trondheim
1615NCS' Forskningspris
1620Prisforedrag
1900Konferansemiddag
LØRDAG 28. oktober
SESJON 8: PLENUM
Klaffesykdom

Møteledere:
L Aaberge, Oslo, R Busund, Tromsø
0830Organisering av TAVI-implantasjon.
Ø Bleie, Bergen
0855Når pasienten «bestiller» TAVI-klaff.
A Wahba, Trondheim
0915Klaffesykdom ved GUCH?
G Erikssen, Oslo
0940Medaljens bakside - Infeksjoner etter proteser og devicer.
K Bjørnstad, Trondheim
1000Pause
SESJON 9: PLENUM - FELLES SVIKT OG AKUTTMEDISIN
Akutt hjertesvik

Møteledere:
R Mo, Trondheim, B Bendz, Oslo
1030Akutt hjertesvik og kardiogent sjokk - Evidens og erfaringer i 2017
GØ Andersen, Oslo
1055Mekanisk sirkulasjonsstøtte ved hjertestans.
A Opdahl, Oslo
1115LVAD - bro til transplantasjon eller endelig behandling?
E Gude, Oslo
1135Optimal behandling av akutt hjertesvikt – er vi flinke nok?
R Fanebust, Bergen.
1200Adjourn - Lunsj