Kurstimer

Kardiologisk høstmøte 2018 har fått godkjent timer fra følgende spesialitetskomiteer:

Indremedisin: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Anestesiologi:
godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Hjertesykdommer: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Barnesykdommer: godkjennes med 20 timer for spesialistenes etterutdanning

Thoraxkirurgi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

Radiologi: godkjennes med 20 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning