Program

Programoversikt Kardiologisk Høstmøte 2018

Som tidligere legges det opp til et omfattende faglig program som vil ha til hensikt å dekke de mest aktuelle feltene innen kardiologien. Organisasjonskomiteen har som hovedmålsetning å lage et program som fenger flertallet av norske kardiologer.

Fullstendig program kan også lastes ned her

TORSDAG 25. oktober
SESJON 1: PLENUM
Triage ved koronarsuspekte brystsmerter
Møteledere: C Eek, Oslo og V Juliebø, Ahus
1030Alle skal til koronar angiografi
R Wiseth, Trondheim
1055Rolig nå...
C Berge, Bergen
1120Alle med stabil angina skal ha medikamentell behandling og stenter hjelper ikke!
T Steigen, Tromsø
1140Paneldiskusjon - ordstyrere møteledelse, deltagere foredragsholdere
1200Lunsj
SESJON 2: PLENUM
Når er nok nok?
Møteledere: AC Dale, Trondheim og OG Anfinsen, Oslo
1300Atrieflimmer- Elektrokonvertering og ablasjon
O Rossvoll, Trondheim
1320CRT - til alle sviktpasienter?
OC Mjølstad, Trondheim
1345Primærprofylaktisk ICD - hvem skal ha og når slår vi av?
T Steen, Oslo
1410
Troponiner - Skaper det flere problemer enn det løser?
AD Høiseth, Ahus
1430

Pause
SESJON 3A: Invasiv
Nytt fra katlab
Møteleder: C Eek, Oslo
SESJON 3B: Arytmi
Atrieflimmer
Møteleder: O Rossvoll, Trondheim
1500Paravalvulære lekkasjer etter ventilkirurgi, kan det håndteres perkutant?
K Lunde, Oslo
CABANA - Vil resultatene endre praksis for atrieflimmerablasjon?
P Tande, Tromsø
1525TAVI i Norge, hvordan går det med pasientene etter inngrepet? Resultater fra NORIC
E Eriksen, Bergen
Kirurgisk ablasjon av atrieflimmer - Indikasjon og resultater
A Wahba, Trondheim
1550Intravaskulær billeddiagnostikk ved intervensjon på venstre hovedstamme
E Fossum, Oslo
Trening og atrieflimmer - Hva skal vi råde pasientene våre til?
M Myrstad, Bærum
1610CTO PCI, indikasjoner, metoder og resultater fra Tromsø
T Trovik, Tromsø
AFIB, what to do after lungvein isolation?
C Piorkowsky, Dresden, Tyskland
1630Pause
1730Hjerteløpet 5K @ NCS - ta med joggesko, godt humør og møt opp!
1900ARBEIDSGRUPPENES ÅPNE ÅRSMØTER, 2 etasje.
Møterom er som følger:

Arytmi; Møterom Pontus
Ekko; Møterom Hydra
Hjertesvikt; Møterom Triton
NYHA; Møterom Nemo 2
Prev/idrettskard; Møterom Nemo 1
Invasiv; Møterom Gefion
Kardiovaskulær akuttmedisin; Møterom Nautilus 1
Kongenitt; Møterom Nautilus 2
1900-2100Buffetmiddag i hotellets restaurant.
FREDAG 26. oktober
SESJON 4: Forskning i fokus 1
English language for PhD candidate session
Møteledere: K Haugaa, Oslo og I Skrinde Leren, Oslo
08308 oral abstracts presentations (competition)

Left ventricular ejection fraction and adjudicated, cause-specific hospitalizations after myocardial infarction complicated by heart failure or left ventricular dysfunction
Trygve S. Hall, Thomas G. von Lueder, Faiez Zannad, Patrick Rossignol, Kevin Duarte, Tahar Chouihed, Kenneth Dickstein, Dan Atar, Stefan Agewall, Nicolas Girerd

Effect of Oral β-blocker Treatment on Mortality in Contemporary Post-myocardial Infarction Patients: A Systematic Review and Meta-analysis
Magnus Dahl Aarvik, Irene Sandven, Tatendashe B. Dondo, Chris P. Gale, Vidar Ruddox, John Munkhaugen, Dan Atar, Jan Erik Otterstad.

High prevalence of asymptomatic coronary artery disease (CAD) evaluated by intravascular ultrasound (IVUS) in a Norwegian cohort with type 2 diabetes (T2D) as compared to asymptomatic controls without T2D: a cross-sectional study
Anne Pernille Ofstad, S Arora, GR Ulimoen, KI Birkeland, K Endresen, L Gullestad, OE Johansen.

Reference values for automatic measurements of tissue Doppler indices
Jahn Frederik Grue, S. Storve, H. Torp, O.C. Mjølstad, A. Støylen, B.O. Haugen, H. Dalen1

Hypothermia elongates the contraction-relaxation cycle in explanted human failing heart decreasing the time for ventricular filling during diastole.
Halvard G. Hiis, Marie V. Cosson, Christen P. Dahl, Arnt E. Fiane, Finn Olav Levy, Geir Ø. Andersen, Kurt A. Krobert.

Pre- and post-operative echocardiography in end-stage rheumatic heart disease during development of cardiac surgery in sub-Saharan Africa
Ståle Hauge, Håvard Dalen, B. Nega, D.Yadeta, S. Guteta, D. Mekonnen, K. Vikenes, N. Bogale, V. Ellensen, A. Solholm, T. Hovstad, M. Farstad, S. Hammersborg, ME. Estensen, R. Haaverstad

Assessment of electrocardiogram for detecting left ventricular hypertrophy in weightlifters using anabolic-androgenic steroids
Rang Abdullah, Astrid Bjørnebekk, Lisa E. Hauger, Thor Edvardsen, Kristina H. Haugaa, Vibeke M. Almaas

Sudden cardiac arrest in sports – A video analysis
Didrik M. Steinskog, Erik E. Solberg

Mitral annulus disjunction is associated with severe ventricular arrhythmias independently of mitral valve prolapse
Lars A. Dejgaard, Eystein T. Skjølsvik, Øyvind H. Lie, Margareth Ribe, Mathis K. Stokke, Finn Hegbom, Esther S. Scheirlynck, Erik Gjertsen, Kristoffer Andresen, Thomas M. Helle-Valle, Einar Hopp, Thor Edvardsen, and Kristina H. Haugaa
0930Diastolisk hjertefunksjon
O Smiseth, Oslo
1000Pause
SESJON 5: KASUISTIKKER
Kasuistikksesjon
Møteledere: JO Beitnes, Oslo og G Gulati, Ahus
1045-1200Utvalgte kasuistikkpresentasjoner, 6 stk
1200Lunsj
SESJON 6A: AG Ekkokardiografi og Kongenitt
Møteledere: E Holte, Trondheim og A Røsner, Tromsø
SESJON 6B: AG Preventiv/idrettskardiologi
Møteleder: TO Klemsdal, Oslo
1300PFO - To close or not..
E Leirgul, Bergen
NORRISK2 - Hva betyr det for oss?
H Schirmer, Ahus
1320Den sviktende høyre ventrikkel, en klinisk utfordring?
O Gjesdal, Oslo
Utfordringer ved sekundærprofylakse etter koronarsykdom
J Munkhaugen, Drammen
1345Venstre ventrikkel ved GUCH - Hva bør man vite lokalt?
A Thorstensen, Trondheim
Genetikk i hverdagen - nytte vs risiko (Gentest, men hva så...)
K Haugaa, Oslo
1405Vurdering og behandling av pulmonalinsuffisiens
M Estensen, Oslo
Utredning av toppidrettsutøvere - Er det medisinsk indisert?
K Steine, Ahus
1430Pause
SESJON 7: Forskning i fokus 2
State of the art - Mitral and tricuspid valves
Møteledere: H Dalen, Trondheim og G Dahle, Oslo
1515Prisutdeling beste abstract
1520Functional mitral regurgitation - Diagnostic assessment and how to choose therapy
M Enriquez-Sarano, Rochester, USA
1543Tricuspid regurgitation - prevalence and management
M Enriquez-Sarano, Rochester, USA
1605Norwegian perspectives - The surgeons viewpoint
R Haaverstad, Bergen
1615NCS's Forskningspris, presentasjon v/C Risøe, Oslo
1620Prisforedrag
1900Konferansemiddag
LØRDAG 27. oktober
SESJON 8: PLENUM
Spesielle myokardaffeksjoner
Møteledere: T Edvardsen, Oslo og J Vegsundvåg, Ålesund
0830Takotsubo - håndtering i hverdagen
T Graven, Levanger
0855LVNC - kryptisk kardiomyopati?
E Holte, Trondheim
0915Amyloidose
J Vegsundvåg, Ålesund
0940Under og etter kreftbehandling
K Murbræch, Oslo
1000Pause
SESJON 9: FELLES AG -
(Akuttmedisin og Hjertesvikt)
Møteledere: B Bendz, Oslo og K Larsby, Tromsø
1030Komplikasjoner etter hjerteinfarkt
L Aaberg, Oslo
1100Triple rule out CT ved brystsmerter
A Gunther, Oslo
1130Hjertesvikt - pakkeforløp?
L Gullestad, Oslo
1200Lunsj