Program

Programoversikt NCS Vårmøte 2017

Klikk HER for å laste ned program i PDF

Torsdag 8. juni
11.30-1300Lunchsymposier
13:00-13.30Pause / utstilling
13.30-13.45 Åpning av Vårmøtet 2017
13.45-15.15 Sesjon 1 - Intensivkardiologi
Møteledere: Ane Cecilie Dale, Trondheim og Knut Bjørnstad, Trondheim
• Temperaturkontroll hos pasienter etter vellykket resuscitering for hjertestans.
Niklas Nielsen, Lund, Sverige
• Akutt hjertesykdom hos gravide.
Mette Estensen, Oslo
• Når er det riktig å avslutte intensivbehandling?
Pål Klepstad, Trondheim
15.15-15.45 Pause / utstilling
15.45-17.15Sesjon 2 - Kasuistikker / Abstrakt
Møteledere: Brage Amundsen, Trondheim og Mette Estensen, Oslo
17.15-17.30Pause / utstilling
17.30-19.00 Kveldssymposier
19.30Get-together Party - mat og mingling på Scandic Nidelven
Fredag 9. juni
08.00-09.00Frokostsymposium
09.15-10.30Sesjon 3 - Generell kardiologi
Møteledere: Bjørn Inge Våga, Trondheim og Terje Steigen, Tromsø
• Regionale variasjoner i revaskularisering ved STEMI.
Kaare Bønaa, Trondheim
• Flere pasienter bør få trombolyse.
Rune Wiseth, Trondheim
• Flere pasienter bør få primær PCI.
Alf Inge Larsen, Stavanger
• Paneldiskusjon
10.30-11.00Pause / utstilling
11.00-12.00Sesjon 4 - Invasiv kardiologi
Møteledere: Bjørn Inge Våga, Trondheim og Øyvind Bleie, Bergen
• Mitraclip - hvem bør tilbys, og hva er gevinsten for pasienten?
Jan Otto Beitnes, Oslo
• Hjertestans - hvem bør til akutt koronar angiografi?
Göran Olivecrona, Lund, Sverige
12.00-12.30Prisforedrag NCS forskningspris 2016
Møteledere: Terje Steigen, Tromsø og Svein Rotevatn, Bergen
• Prisforedrag NCS Forskningspris 2016.
Sigrun Halvorsen, Oslo
12.30-13.45Pause / utstilling
12.45-13.45 Lunsjsymposier
13.45-14.00Pause / utstilling
14.00-15.30 Sesjon 5 - Arytmi
Møteledere: Hilde Hellebust Haaland, Ålesund og Ole Christian Mjølstad, Trondheim
• Atrieflimmerablasjon; Pasientseleksjon, oppfølging før og etter.
Peter Schuster, Bergen
• Primærprofylaktisk ICD ved dilatert kardiomyopati og iskemisk hjertesykdom. Internasjonale retningslinjer og norsk praksis.
- Gjennomgang av et 10 års materiale fra St. Olavs Hospital -
Ole Christian Mjølstad, Trondheim
- Hovedforedrag –
Erik Lyseggen, Oslo
• Ventrikulære ekstrasystoler, risikovurdering og behandling.
Ole Rossvoll, Trondheim
15.30-16.00Pause / utstilling
16.00-17.30Sesjon 6 - Joint session European Society of Cardiology og Norsk Cardiologisk Selskap
Møteledere: Ole-Gunnar Anfinsen, Oslo og Vernon Bonarjee, Stavanger
• 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure -
Stefan Anker, Goettingen Tyskland.
• Hjertesvikt med norske øyne - Kaspar Broch, Oslo
• 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS 2016 Guidelines -
Dan Atar, Oslo
• Atrieflimmer med norske øyne –
Jan Pål Loennechen, Trondheim
17.45-18.30 Årsmøte Norsk Cardiologisk Selskap
19.30Konferansemiddag på Scandic Nidelven
Lørdag 10. juni
08.30-09.30Frokostsymposium
09.30-09.45Pause
09.45-11.15 Sesjon 7 - Kardiovaskulære bildemodaliteter
Møteledere: Håvard Dalen, Trondheim og Espen Holte, Trondheim
• CT av hjerte og koronarkar. Illustrative kasuistikker.
Jess Lambrechtsen, Svendborg, Danmark
• Viktige faktorer ved pre- og perioperativ vurdering av multivalvulær klaffesykdom.
Espen Holte, Trondheim
• Kardiale bildeundersøkelser inn i fremtiden.
Thor Edvardsen, Oslo
11.15-11.45Pause
11.45-13.00Sesjon 8 - Hjertesvikt
Møteledere: Rune Mo, Trondheim og Morten Grundtvig, Trondheim
• Hvor godt monitoreres og behandles pasienter ved norske hjertesviktpoliklinikker? Data fra Norsk hjertesviktregister sett i lys av aktuelle europeiske retningslinjer
Torfinn Eriksen-Volnes, Trondheim
• Umiddelbar utredning av akutt hjertesvikt! Kliniske funn, ekkokardiografi og andre metoder i akuttmottak og intensivavdeling
Trygve Husebye, Oslo.
• ARNI ett år etter inklusjon i guidelines – erfaringer så langt!
Thomas von Lueder, Oslo.
13.00 Adjourn og Ha-Det-Bra sammenkomst