Hjem

Høstmøtet i Norsk nevrokirurgisk forening

25.-26. oktober 2018

Norsk nevrokirurgisk forening arrangerer også i år sitt eget høstmøte.

Møtet vil bli avholdt ved Bjørvika Konferansesenter. Oslo S er nærmeste stasjon for tog/flytog fra Gardermoen.

Under årets møte blir det frie foredrag med norske nevrokirurger, samt et mini-symposie: Emne for Wilhelm Magnus-symposiet er skallebasiskirurgi.

Inviterte gjesteforelesere;

Michael J. Link, Professor at the Department of Neurological Surgery, Mayo Clinic

Robert Reisch, Professor at the Centre for Endoscopic and Minimally Invasive Neurosurgery at the Hirslanden Private Hospital in Zurich.

Utstillingsområdet for industrien er lokalisert i direkte tilknytning til forelesningssalen. Alle pauser med servering og lunsj for deltagerne vil foregå i utstillingsområdet begge dagene.

Vi ser frem til å møte dere alle sammen på Bjørvika Konferansesenter.

 

På vegne av styret i Norsk nevrokirurgisk forening

Frode Kolstad – Ansvarlig høstmøtet 2018

Leder Norsk nevrokirurgisk forening

Nevrokirurgisk avdeling – RH

Oslo universitetssykehus HF