Program

Høstsymposium 2017: Sår

Torsdag 2. november

12:30-15:00 Registrering
13:00-14:00 Pre-symposium sponset av Sanofi Genzyme:
Atopic dermatitis: Pathophysiology and comorbidities.
Jacob Thyssen, professor, Herlev og Gentofte Hospital, København
14:00-15:00 Pause. Besøke utstillere
15:00-15:10Velkommen
Alexander Stefou, leder i NFDVs kurskomité
15:10-15:45 Sår: Introduksjon og generelle behandlingsprinsipper
Brita Pukstad, førsteamanuensis, overlege, Hudavdelingen, St. Olavs hospital
15:45-16:15 Probiotics in wound healing
Éile Butler, PhD, Lund
16:15-16:55 Pause. Besøk hos utstillere
16:55-17:40 Mikrobiologisk diagnostikk ved sår
Karianne Wiger Gammelsrud, førsteamanuensis, overlege,
Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus
17:40-17:50 Kasuistikk: Fra planlagt amputasjon til heling av sår
Kristine Skjetne, overlege, St. Olavs hospital
17:50-18:00 Kasuistikk: 15 år gammel gutt med sår i nakken og ansiktet
Bjørnar Halsør Moen, lege i spesialisering, Haukeland universitetssykehus
19:30 / 20:00Vordrink. Middag

Fredag 3. november

09:00-09:10Kasuistikk: Kronisk residiverende smertefulle ulcera hos ung kvinne med god respons på IVIG
Kristin Bergersen, førsteamanuensis, overlege, Oslo universitetssykehus
09:10-09:20Kasuistikk: Residiverende smertefulle sår
Lotte Haavik, lege i spesialisering, Stavanger universitetssykehus
09:20-10:00Kroniske sår i munnslimhinnen
Ulf Mattsson, övertandläkare, dosent, Centralsjukhuset i Karlstad
10:00-10:30Pause. Besøke utstillere
10:30-11:10Karkirurgens bidrag ved utredning og behandling av kroniske venøse leggsår
Antonio Rosales, seksjonsoverlege, leder for Nasjonal behandlingstjeneste for rekonstruktiv dyp venekirurgi, Oslo universitetssykehus
11:10-11:40Genitale sår
Turid Thune, overlege, Haukeland universitetssykehus
11:40-12:50Lunsj. Besøke utstillere
12:50-13:20Botox-behandling av digitale sår ved scleroderma
Kristin Bergersen, førsteamanuensis, overlege, Oslo universitetssykehus
13:20-14:00Artefaktsår
Theis Huldt-Nystrøm, hudlege i privatpraksis, Levanger
14:00-14:15Avsluttende ord
Alexander Stefou, leder i NFDVs kurskomité

Du kan også laste ned programmer HER

 

[