Hjem

Påmelding er nå i gang!

13. – 14. oktober 2016

Ingeniørenes Hus, Oslo

Velkommen til 2. Nasjonale møte om Antitrombotisk behandling

Norsk Selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) er en tverrfaglig spesialforening av Den Norske Legeforeningen. NSTHs formål er å bidra til kompetanseøkning om hemostase og tromboseproblematikk på alle nivåer innenfor det norske helsevesenet og å fremme klinisk arbeid, forskning og undervisning innen fagfeltet og bidra til tverrfaglig samarbeid.

NSTH publiserte i november 2013 de første evidensbaserte norske retningslinjene for antitrombotisk behandling (se www.nsth.no) og arbeidet med oppdatering pågår og vil bli publisert i 2016. I september 2014 arrangerte NSTH sitt 1. nasjonale møte om antitrombotisk behandling med nærmere 200 deltakere.

Møtet omfatter seks hovedsesjoner knyttet til epidemiologi og risikofaktorer, antikoagulasjonsbehandling ved venøs trombose, antitrombotisk behandling ved atrieflimmer og/eller hjerneslag, antitrombotisk behandling ved koronarsykdom, status for blødningskomplikasjoner, monitorering og antidoter ved bruk av antikoagulantia og om oppdaterte retningslinjer. I tillegg vil møtet inkludere 3 satelittsymposier i regi av legemiddelindustrien.

Den 13 Oktober er den Internasjonale Trombosedagen og dette vil bli markert under konferansen.

Vi ser frem til å ønske hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Per Morten Sandset, Leder av NSTH

 

Kontakt informasjon:

Generelle henvendelser: nsth2016@ccnorway.no

Utstilling/sponsor: nsth2016uts@ccnorway.no

Spørsmål om påmelding: nsth2016reg@ccnorway.no