PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

abstract

ABSTRACTHÅNDTERING

Det faglige programmet på vitenskapelige kongresser og konferanser dannes ofte av innsendte abstracts fra fagmiljøet. Congress-Conference har et av verdens beste og mest utprøvde system for innsamling og håndtering av abstracts. Hele prosessen foregår elektronisk. Alt blir sortert og merket slik at jobben for vitenskapelig komité blir svært enkel.  All kommunikasjon overfor innsenderne gjøres enkelt gjennom systemet og det vitenskapelig programmet bygges opp slik at det kan vises elektronisk via en link – eller ved at man får et godt trykkegrunnlag. En stor fordel er at helt oppdatert program til enhver tid vil kunne vises på konferansens hjemmeside.  Innsenderne får detaljert informasjon om tid og sted for fremførelse eventuelt poster fremvisning samt formater etc.

Vi benytter et internasjonalt, elektronisk system for innsending av abstracts levert av EventsAir.

Håndtering av abstracts omfatter blant annet:

  • Utarbeidelse av egen side for elektronisk innlevering av abstracts – tilpasset det enkelte arrangement
  • Automatisk bekreftelse på mottatt abstract
  • Nettbasert evaluering
  • Utsendelse av informasjon – godkjent/refusert, tid, sted, med mer
  • Samarbeid med komitéen om programmet
  • Produksjon av programbok eller Proceedings – elektronisk eller som trykkegrunnlag
  • Oppdatert program til enhver tid på konferansens hjemmeside
  • Koordinering av posterutstilling