PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

iPadRegnskap

BUDSJETT, KOSTNADSKONTROLL OG REGNSKAP

En stor kongress eller konferanse har ikke bare et omfattende budsjett, men også et stort regnskap. Korrekt regnskapsføring er avgjørende for å gi oppdragsgiver nødvendig trygghet for økonomistyringen, særlig med tanke på momsfradrag. Våre erfarne økonomimedarbeidere har bred fagkunnskap om budsjettering og prosjektregnskap.

Dette innebærer:

  • Utarbeidelse av et budsjett i nært samarbeid med kunden
  • Løpende oversikt over kostnader og inntekter
  • Fakturering av sponsorer samt avstemning og oversikt over deltakerinnbetalinger
  • Purringer
  • Betaling av fakturaer
  • Innberetning av lønn og honorarer for forelesere og andre
  • Utarbeide regnskap klart for revisor gjennomgang
  • Komplett mva oppgjør