PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GJENNOMFØRING AV KONGRESSEN

Congress-Conference kontrollerer nøye alle detaljer for gjennomføring av de enkelte deler av arrangementet. Det innebærer blant annet tett oppfølging av alle underleverandører.

Congress-Conference kan ha det totale ansvar for den tekniske gjennomføringen. Dette medfører at organisasjonskomiteen primært kan konsentrere seg om det faglige innholdet og inneha vertskapsrollen.

Gjennomføring omfatter:

 • Gjennomføring av kongressen i henhold til programmet og kjøreplan
 • Registrering av forhånds- og ikke forhåndsregistrerte deltakere inkludert bemanning av sekretariat/registreringsskranke
 • Utlevering av kongressmateriale til delegatene i registreringen
 • Koordinering av alle sosiale arrangementer med/ uten felles transport
 • Annen stab og evt. sikkerhetspersonell til møterom
 • Koordinering og oppfølging av leverandører
 • Skilting og dekorering av arrangementssted
 • Teknisk personale i møterom
 • Anskaffelse av nødvendig teknisk utstyr til møterom
 • Besørge streaming, tolking og twitterfeed
 • SMS varsling for informasjon til deltakerne underveis

Vi kan også tilby erfarent personale for gjennomføringen av ditt arrangement.