Program

Konferanse program

ONSDAG 21. MAI
10:00Registrering
12:00Lunsj og utstillingsvandring
13:00Åpning av konferansen
13:15Barnets stemme
Tonje Viljugrein
13:45Motiverende intervju et spennende redskap for den gode samtalen
med barn
Pål Fylling Helland
15:15Kaffepause og utstillingsvandring
15:45Motiverende intervju fortsettelsePål Fylling Helland og Susanne Eidset
17:15Skypa med bilder til barn med en kronisk sjukdom
Margaretha Jenholt Nolbris, Lena Hellström
og Agneta Svensson Simeonsdotter
17:35 Generalforsamling
19:30Get together
TORSDAG 21. MAI
08:30Innledning til dagenArnhild Fredriksen
08:35Hos fastlegen
- Hvordan bør fastlegen komme den engstelige
mannen i møte?
- Hva initierer fastlegen?
Åge Normann Hansen
09:15 Kort informasjon om prostatasenteret i
Oslo universitetssykehus
Arnhild Fredriksen
09:30Utredning og diagnostikk.
- Når trenger vi å behandle?
- ”Aktiv oppfølging” – hva innebærer det?
Viktor Berge
10:15Kaffepause og utstillingsvandring
10:45Robotassistert laparoskopisk radikal
prostatektomi (RALP)
Nicolai Wessel
11:30Preoperativ RALP-opplæring
hos uroterapeut
Bodil Ø. Svendsen
11:50Prosjekt vaskerutine før cystoscopi
Vil vask med NaCl medføre flere infeksjoner enn
vask med Klorhexidin 1 mg/ml?
Inger Stokkan
12:00Lunsj og utstillingsvandring
13:30”Hva når urinlekkasjen består?”
Oppfølging og utredning hos uroterapeut
Cathrine Michaelsen Solend
14:00Operativ behandling ved
stresslekkasje etter RALP
Trygve Talseth
14:45Kaffepause og utstillingsvandring
15:15Ereksjonsfremmende behandling
hva kan uroterapeuten bidra med?
Arnhild Fredriksen
16:00Når seksuallivet skranterhva kan sexologen bidra med?Torunn Bratvedt
16:45Slutt for dagen
18:15Oppmøte i resepsjonen for felles
spasertur til båttur og festmiddag
18:25PRESIS går båtene
FREDAG 22. MAI
09:00
Yoga- et alternativ til bekkenbunnstrening
Mona Sveum
09:45Multiresistente bakterier, utvikling,
utfordringer, farer

Er det konsensus for antibiotikabruk ved
urologiske inngrep og problemstillinger?
Dag Berild
10:30Kaffepause og utstillingsvandring
11:00Urologi i mange farger

Thomas Glott
Prosjekt i Kambodsja


Gro Cecilia Stensrø
Urologiske problemstillinger for mennesker med ryggmargsskade i Libanon
Thomas Glott, Jorid Tvedt, Gro Cecilia Stensrø
12:00Informasjon om SinobaMärtha Lauritzen
12:15Avslutning og presentasjon av neste års konferanse
12:30 Lunsj